Dane uczestnika

Upoważniam Naveo Sowiński i Sęk sp. j. do wystawienia i przesłania faktury VAT w formie elektronicznej bez podpisu odbiorcy na podany powyżej adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Naveo Sowiński i Sęk sp. j. z siedzibą w Poznaniu (60-740), ul. Głogowska 70/11 w celu wzięcia udziału w szkoleniu w dniu 09.11.2017 r. organizowanym przez Naveo Sowiński i Sęk sp. j. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. z dnia 28 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm). Naveo Sowiński i Sęk sp. j. jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany przeze mnie adres e-mail od Naveo Sowiński i Sęk sp. j. z siedzibą w Poznaniu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz.1030 z późn. zm.).