Aby pobrać broszurę, wypełnij formularz. Po jego wysłaniu, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem oraz link do pobrania.

Administratorem danych jest CBRE Sp. Z o.o. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.1. Podanie danych jest dobrowolne. Powyższe dane będą przetwarzane przez spółki grupy kapitałowej CBRE w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez CBRE oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez firmę CBRE. CBRE zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez CBRE należy kierować na adres: CBRE Sp. z o.o, Rondo ONZ 1, 00-124, Warszawa z dopiskiem „Dane Osobowe- status”.