Pobierając bezpłatnego e-booka wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany powyżej e-mail Newslettera, w tym informacji o prezentacjach, szkoleniach, publikacjach, eventach organizowanych przez NAVEO CONSULTING SĘK sp. j. z siedzibą w Krakowie. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili np. przez wysłanie maila na adres biuro@naveo.pl


 akceptuję regulamin i politykę prywatności 2019NAVEO CONSULTING SĘK sp. j. z siedzibą w Krakowie (31-153), ul. Szlak 77/222, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych powyżej w formularzu. Będą one przetwarzane w zakresie wskazanym w udzielonej nam powyżej zgodzie  w celu realizacji zamówionej usługi (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) jak i w celu marketingu bezpośredniego produktów/usług Naveo (podstawa prawna przetwarzania - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jak i udzielenie zgód jest dobrowolne, ale konieczne do pobrania bezpłatnego e-booka. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż umożliwiający nam wysyłanie do Panstwa Newslettera. Po tym czasie dane są przechowywane jedynie na potrzeby zabezpieczenia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. podatkowych, rachunkowych, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania ich usunięcia, przenoszenie danych zgodnie z Rozporządzeniem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH, dalej RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119). Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.