Kierunek Zarządzanie

 

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 na studia licencjackie odbywa się na następujące specjalności:

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwenci kierunku zarządzanie w trakcie studiów pierwszego stopnia w GSW Milenium uzyskają zakładane dla kierunku efekty kształcenia.