ADRES E-MAIL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby procesu subskrypcji, na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., Poz. 922 z późn. Zm., przez Fundację Warsaw Institute z siedzibą w Warszawie (Polska). Niniejszym oświadczam, że ujawniam moje dane osobiste dobrowolnie i mam prawo dostępu do danych osobowych i prawo do korygowania moich danych osobowych.